บริษัท อินเตอร์เพลท จำกัด ได้ก่อตั้งในปี พ.ศ.2527 เพื่อผลิตและจำหน่ายเพลทออฟเซทเพื่อการพิมพ์ ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี ในวงการพิมพ์เราได้รักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและบริการจนเป็นที่ยอมรับ และไว้วางใจอย่างกว้างขวางจากลูกค้าชั้นนำ ทั้งในส่วนราชการ , โรงพิมพ์ , และร้านเพลทต่างๆ และจากเทคโนโลยีทางการพิมพ์ที่พัฒนาไปสู่ยุคดิจิตอลอย่างรวดเร็ว บริษัทก็ได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ในการคัดสรรสินค้าที่มีคุณภาพ ทั้งเพลท CTP , เพลท UV ( CTcP ), อีกทั้งเครื่อง CTP และวัสดุอุปกรณ์การพิมพ์อื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครบวงจร.