น้ำยาฟาวเท่น Stabilat D


ขนาดบรรจุ:
5

รายละเอียด:
ทำหน้าที่ช่วยให้น้ำไม่ไปเกาะบนหน้าเพลท รักษาสมดุลในการรวมตัวของน้ำกับหมึก