ฟิล์ม


ฟิล์ม HNS 600BD ขนาด 338 mm.X60 m.(ลนม)

ฟิล์ม HNS 600BD ขนาด 457 mm.X60 m.(ลนม)

ฟิล์ม HNS 600BD ขนาด 660 mm.X60 m.(ลนม)

ฟิล์ม HNS 600CDH ขนาด 508 mm.X60 m.(หนข)