XEROX VERSANT 3100 PRESS


คุณสมบัติสินค้า:
VersantTM 3100 Press เป็นนวัตกรรมใหม่ที่รังสรรค์ขึ้นด้วยเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อให้คุณทำงานได้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำงานแบบอัตโนมัติ ที่ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย มีความแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับงานพิมพ์ที่เร่งด่วน งานพิมพ์จำนวนน้อย ที่เพิ่มมากขึ้นในตลาดอย่างรวดเร็ว ดังนั้นกำไรที่จะได้ จึงมาจากการรับงานเหล่านี้หลายๆ งาน ซึ่งการ ทำงานแบบอัตโนมัตินี้เอง คือกุญแจสำคัญ จะช่วยให้คุณทำงานทั้งหมดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปริมาณงานพิมพ์ที่แนะนำต่อเดือน:
75-250K

อัตราการกินไฟ:
5.28 kW

ความละเอียดของเครื่องพิมพ์:
2,400 x 2,400 dpi

ความละเอียดในการประมวลผลของ Rip:
1,200 x 1,200 x 10bit

ขนาดกระดาษที่รับได้สูงสุด:
13" x 19.2" (330 x 488 mm.)

ขนาดของงานพิมพ์ที่การันตีคุณภาพ:
12.7" x 18.9" (323 x 480 mm.)

ความเร็วในการพิมพ์ (A4) :
100 ppm

น้ำหนักของกระดาษที่เครื่องรับได้:
52-350 gsm

กลับกระดาษอัตโนมัติ:
up to 350 gsm

หมึกพิมพ์:
New Low Gloss, Low Melt EA Dry Toner

ลักษณะเฉพาะของงานพิมพ์ที่ออกมา:
More Offset Look

อุปกรณ์แก้ไขค่าสีภายในเครื่องพิมพ์:
Full Widt Array

ความเที่ยงตรงของการพิมพ์หน้า-หลัง:
± 0.5 mm.

การสร้างโปรไฟล์อัตโนมัติ:
Yes

การปรับสีให้สม่ำเสมอโดยอัตโนมัติ:
Yes

การตั้งงานพิมพ์หน้า-หลังให้ตรงกันโดยอัตโนมัติ:
Yes

สีพิเศษ ( สีที่ 5 ) :
N/A