กาวทาหน้าเพลท (IGA)


ขนาดบรรจุ:
5 ลิตร

รายละเอียด:
อัตราการผสม กาว1:น้ำ1ใช้เคลือบหน้าเพลทหลังจากล้าง เพื่อรักษาหน้าเพลท